Danh sách Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tại công văn số 880/UBND-NC Kiên Giang ngày 25 tháng 6 năm 2021, liên quan đến chấp hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kèm theo công văn số 1849/BTP-TCTHADS ngày 08/06 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Các bạn có thể tải về bản đầy đủ tại đây: Công văn số 106/BC_UBND Kiên Giang...