Phú Quốc phù hợp phát triển ngành nghề nào trong tương lai theo định hướng của Chính Phủ

Tôi hay thường nói với các đông nghiệp của mỉnh rằng, cái gì nó càng rõ ràng thì sẽ các dễ dàng. Việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh, nghề nghiệp tại Phú Quốc dường như đã được xác định rõ ràng trong dự thảo luật đặc khu kinh tế năm 2017. Và sâu chuỗi lại các lợi thế...

Sân bay Phú Quốc theo định hướng quy hoạch sân bay của Chính Phủ đến năm 2050

Theo quyết định số 648/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Thủ Tướng Chính Phủ về: ” Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Bạn có thể tải toàn văn bản tại đây: Tại quyết định này...