Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư và định cư tại khu vực Đồng Cây Sao

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư và định cư tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 204,43ha Các bạn tải file...