Quyền khi bạn có được quyển sổ hồng trên tay

Trước tiên bạn cần tham khảo qua Luật Đất Đai 2013 tại địa chỉ sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx Tôi thường nói rất nhiều đến các anh chị em khi mua đất hoặc những tài sản liên quan đến đất rằng khi đã có một quyển sổ trên tay thì nó hiện hữu cho mình được 3 quyền đó là chiếm hữu, sử...

Sự khác biệt giữa 2 bản KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT năm 2020 và 2021

Diện tích đất nông nghiệp giảm và diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên, qua năm 2021 cũng thấy được kế hoạch sử dụng đất của các dự án đã được lên kế hoạch trong bản này. Đất nông nghiệp giảm từ 47.887ha xuống 44.734,87ha Hàng loạt dự án Nam Đảo đã có kế hoạch sử dụng đất, trong...

Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất [ ĐỀ TÀI THẢM KHẢO]

Giá đất tính bồi thường hiện nay có phản ánh đúng trị giá trên thị trường? Khi bên THĐ và bên có đất bị thu hồi không cùng quan điểm với nhau về giá thì pháp luật quy định giải quyết bất đồng như thế nào để đảm bảo tính khách quan? Thông qua việc phân tích những điểm mới...