Hướng dẫn phân lô tách thửa ở Phú Quốc 2021

Tôi đã có 2 bài viết nói về chủ đề phân lô tách thửa tại Phú Quốc, các bạn có thể tham khảo qua link mô tả bên dưới đây: Hướng dẫn phân lô tách thửa ở Phú Quốc 2021 Những lưu ý về tách thửa thời gian tới ở Phú Quốc: https://phuquochome.vn/nhung-luu-y-ve-tach-thua-thoi-gian-toi-o-phu-quoc/ Phú Quốc đã cho phép Tách Thửa...

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang

Căn cứ theo quyết định số 2044/QĐ-UBND Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ nội dung của Quyết định: QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên...