Category: Quy hoạch chung Phú Quốc

Tổng hợp các bản đồ Quy Hoạch 1:10000 và 1:25000 Phú Quốc – Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đất Phú Quốc