Liên hệ

Hiện tại trụ sở của chúng tôi tại Emis Hotel đường Cửa Lấp – Suối Mây, Ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc

Số điện thoại liên hệ: 0912746538

STK Ngân hàng VPBank :164321258

Tên người thụ hưởng: Vu Ngoc Khoa

Chi nhánh: VPBank Trung Sơn Bình Chánh, HCM