Category: Pháp Lý

Những bài viết liên quan đến Pháp lý đất đai, thu hồi đất đúng luật, mức giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Danh sách Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tại công văn số 880/UBND-NC Kiên Giang ngày 25 tháng 6 năm 2021, liên quan đến chấp hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kèm theo công văn số 1849/BTP-TCTHADS ngày 08/06 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Các bạn có thể tải về bản đầy đủ tại đây: Công văn số 106/BC_UBND Kiên Giang...

Quyền khi bạn có được quyển sổ hồng trên tay

Trước tiên bạn cần tham khảo qua Luật Đất Đai 2013 tại địa chỉ sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx Tôi thường nói rất nhiều đến các anh chị em khi mua đất hoặc những tài sản liên quan đến đất rằng khi đã có một quyển sổ trên tay thì nó hiện hữu cho mình được 3 quyền đó là chiếm hữu, sử...

Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất [ ĐỀ TÀI THẢM KHẢO]

Giá đất tính bồi thường hiện nay có phản ánh đúng trị giá trên thị trường? Khi bên THĐ và bên có đất bị thu hồi không cùng quan điểm với nhau về giá thì pháp luật quy định giải quyết bất đồng như thế nào để đảm bảo tính khách quan? Thông qua việc phân tích những điểm mới...