Đẩy nhanh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Last modified date

Đẩy nhanh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Theo kế hoạch số 79/KH-UBND Thành phố Phú Quốc ký vào ngày 22 tháng 02 năm 2024. Kế hoạch Đẩy nhanh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Bạn có thể xem video tại đây:

Toàn văn bản trên các bạn có thể tải về tại đây:

Tôi cũng có bài viết về đất nguồn gốc và sơ đồ tại Phú Quốc ở đây:

Nội dung thực hiện

Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hồ sơ lẻ) trên địa bàn thành phố Phú Quốc là 1.303 hồ sơ, dứt điểm đến hết Quý II/2024.

Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hồ sơ đại trà đối với khu vực đất rừng phòng hộ giao địa phương quản lý) trên địa bàn thành phố Phú Quốc dứt điểm đến hết ngày 31/12/2024.

Thực hiện chọn đơn vị thi công qua hình thực đấu thầu thực hiện công trình đo đạc bản đồ địa chính đến hết Quý III/2024: đối với diện tích đất 32.330.703,5 m2 (3.233ha, trong đó có 959,34ha UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định) theo Quyết định số 794/QD-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang và diện tích đất 388,3ha tại xã Hàm Ninh.

Thời gian thực hiện và công tác phối hợp

-UBND các xã, phường:

Đối với hồ sơ lẻ UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc và Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển về xã, phường (đang tồn đọng) dứt điểm 100% đến hết quý 11/2024, tổng cộng 461 hồ sơ. (chi tiết xem trong văn bản)

Đối với hồ sơ đại trà UBND các xã, phường tập chung kiểm tra, thực hiện các thủ tục về xác nhận nguồn gốc đất theo trình tự thủ tục và chuyển về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, dứt điểm 75% đến hết Quý II/2024, tổng cộng 2.840/3.770 hồ sơ (thuộc phường Dương Đông, phường An Thới, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ).

-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc

Thẩm định hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường dứt điểm đến quý II/2024, đối với hồ sơ lẻ tồn đọng tại đơn vị và các xã, phường chuyển đến, tổng 380 hồ sơ (trong đó 300 hồ sơ tại đơn vị và 80 hồ sơ UBND các xã, phường chuyển về).

Thẩm định hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường dứt điểm đến Quý II/2024, đối với 2.840/3.770 hồ sơ đại trà của UBND các xã, phường chuyển đến.

-Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ lẻ trình UBND thành phố dứt điểm đến Quý II/2024 là tổng là 1.303 hồ sơ, trong đó tồn đọng tại đơn vị là 542 hồ sơ và UBND các xã, phường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc chuyển đến, tổng là 761 Hồ sơ.

Tập trung thực hiện từ quý III năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024:

-UBND các xã, phường:

Thẩm định hồ sơ đại trà các xã, phường tập trung kiểm tra, thực hiện các thủ tục về xác nhận nguồn gốc đất theo trình tự thủ tục và chuyển về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, dứt điểm hồ sơ còn lại đến hết quý III/2024, tổng cộng là 1.130/3.770 hồ sơ (thuộc phường An Thới, xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh).

Riêng Phường Dương Đông, xã Gành Dầu, xã Bãi Thơm, xã Hàm Ninh, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc rà soát đối tượng sử dụng đất, nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất từng phần diện tích, quá trình xử lý, hồ sơ xử lý, hiện trạng sử dụng đối với khu vực diện tích là 32.330.703,5 m2 (có danh sách, hồ sơ cụ thể kèm theo).

-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc

Thẩm định hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường dứt điểm đến hết ngày 31/12/2024 đối với hồ sơ đại trà tổng 1.130/3.770 hồ sơ.

-Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ đại trà trình UBND thành phố dứt điểm đến ngày 31/12/2024 là 3770/3.770 hồ sơ.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện thủ tục đấu thầu về việc đo đạc bản đồ địa chính theo quy định đối với diện tích 32.330.703,5 m2(3.233ha, trong đó có 959,34 ha UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định) theo Quyết định số 794/QD-UBND ngàỵ 25/3/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang và Khu vực đất Vùng đệm trước đây (không thuộc đất Vườn Quốc Gia quản lý) do Nhà Nước, hộ gia đình, cá nhân quản lý tại xã Hàm Ninh với diện tích là 388,3ha.

Một số văn bản về đất rừng bạn có thể tải về qua bài viết này:

Như vậy có thể thấy được về cơ bản hồ sơ đại trà phải kéo dài đến hết năm nay mới có hi vọng được cấp sổ. Còn thắc mắc gì hoặc có chỗ nào chưa hiểu bạn có thể liên hệ trực tiếp đến đội ngũ của chúng tôi tại 0912746538

KHOA VŨ

CEO Ngôi Nhà Phú Quốc

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA