Chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Last modified date

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

Trong phiên họp ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ đã cho ý kiến Tờ trình số 02/TTr-UBND, ngày 05/01/2022 về việc xin chủ trương thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố Phú Quốc như sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

Thông báo, ý kiến kết luận của ban thường vụ thành uỷ
  • Thống nhất cho chủ trương về hạng mức diện tích chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân: Đối với đất ở tại nông thôn mỗi hộ gia đình không quá 400m2, đối với đất ở tại đô thị mỗi hộ gia đình không quá 300m2.
  • Đối với tường hợp các thửa đất không thể hiện đường đi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì không cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Thường trực Thành uỷ thông báo đến UBND thành phố biết, thực hiện.

Vậy là những mảnh đất công diện tích lớn không thể chuyển đổi toàn bộ diện tích sang đất ở, bên cạnh đó việc các thửa đất không hiện đường trên sổ và có giấy cam kết đường đi chung cũng gặp khó, bởi bản chất cam kết đường đi chung chỉ là thoả thuận giữa các bên.

Tuy nhiên đây cũng được cho là một trong những động thái của chính quyền Phú Quốc nhằm đưa sự rõ ràng và an toàn đến cho các nhà đầu tư tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó tôi cũng có bài viết về Cây lâu năm ở Phú Quốc: https://phuquochome.vn/dat-trong-cay-lau-nam-cln-o-phu-quoc/

KHOA VŨ

CEO Ngôi Nhà Phú Quốc

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA