Category: FILE Lưu Trữ

Toàn bộ văn bản có liên quan đến Bất động sản Phú Quốc đều nằm tại đây

Thu hồi đất để mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu và mở mới đoạn nối Trục Nam Bắc

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án dầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên...

Các công trình, dự án phải thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế ở Phú Quốc.

Theo Quyết định số 545 QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. (Nay là Thành phố Phú Quốc). Có liệt kê ra 113 dự án phải thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế ở địa phương. và 44 dự án cần chuyển mục đích...