Category: FILE Lưu Trữ

Toàn bộ văn bản có liên quan đến Bất động sản Phú Quốc đều nằm tại đây

Sân bay Phú Quốc theo định hướng quy hoạch sân bay của Chính Phủ đến năm 2050

Theo quyết định số 648/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Thủ Tướng Chính Phủ về: ” Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Bạn có thể tải toàn văn bản tại đây: Tại quyết định này...