Category: FILE Lưu Trữ

Toàn bộ văn bản có liên quan đến Bất động sản Phú Quốc đều nằm tại đây

Đất “DKV” Phú Quốc người “không hiểu” thì chán – người “hiểu” thì mê

Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé, vì bài viết này không mang tính chất định hướng hay bán hàng, mục đích chính của tôi là chỉ muốn nói để những anh chị nào đang sở hữu đất được quy hoạch vào dạng này nắm được những thông tin chính xác, tránh bị ép giá. Video tôi chia sẻ tại...

Đừng quan tâm quá nhiều về “Quy hoạch ở Phú Quốc” vì nó còn thay đổi Ông Lang là ví dụ

Phú Quốc đã có 3 lần thay đổi quy hoạch để phù hợp với tốc độ phát triển. Năm 2010 Phú Quốc đã có quy hoạch 633 với tầm nhìn đến năm 2030. Mọi nỗ lực thời điểm đó phải nói đến việc kéo cáp điện ngầm từ Hà Tiên qua Phú Quốc (Hoàn thiện năm 2/2014) đã giúp cho...

Sự khác biệt giữa 2 bản KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT năm 2020 và 2021

Diện tích đất nông nghiệp giảm và diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên, qua năm 2021 cũng thấy được kế hoạch sử dụng đất của các dự án đã được lên kế hoạch trong bản này. Đất nông nghiệp giảm từ 47.887ha xuống 44.734,87ha Hàng loạt dự án Nam Đảo đã có kế hoạch sử dụng đất, trong...