Category: FILE Lưu Trữ

Toàn bộ văn bản có liên quan đến Bất động sản Phú Quốc đều nằm tại đây

Thu hồi đất để mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu và mở mới đoạn nối Trục Nam Bắc

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án dầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên...

Các công trình, dự án phải thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế ở Phú Quốc.

Theo Quyết định số 545 QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. (Nay là Thành phố Phú Quốc). Có liệt kê ra 113 dự án phải thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế ở địa phương. và 44 dự án cần chuyển mục đích...

Đất “DKV” Phú Quốc người “không hiểu” thì chán – người “hiểu” thì mê

Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé, vì bài viết này không mang tính chất định hướng hay bán hàng, mục đích chính của tôi là chỉ muốn nói để những anh chị nào đang sở hữu đất được quy hoạch vào dạng này nắm được những thông tin chính xác, tránh bị ép giá. Video tôi chia sẻ tại...

Đừng quan tâm quá nhiều về “Quy hoạch ở Phú Quốc” vì nó còn thay đổi Ông Lang là ví dụ

Phú Quốc đã có 3 lần thay đổi quy hoạch để phù hợp với tốc độ phát triển. Năm 2010 Phú Quốc đã có quy hoạch 633 với tầm nhìn đến năm 2030. Mọi nỗ lực thời điểm đó phải nói đến việc kéo cáp điện ngầm từ Hà Tiên qua Phú Quốc (Hoàn thiện năm 2/2014) đã giúp cho...

Sự khác biệt giữa 2 bản KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT năm 2020 và 2021

Diện tích đất nông nghiệp giảm và diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên, qua năm 2021 cũng thấy được kế hoạch sử dụng đất của các dự án đã được lên kế hoạch trong bản này. Đất nông nghiệp giảm từ 47.887ha xuống 44.734,87ha Hàng loạt dự án Nam Đảo đã có kế hoạch sử dụng đất, trong...