8 Vị trí và lý do điều chỉnh của Quy hoạch 486 Phú Quốc

Last modified date

8 Vị trí và lý do điều chỉnh quy hoạch 486 phú quốc

Như chúng ta đã biết là có 8 vị trí sẽ điều chỉnh trong bản “Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030” tôi gọi tắt là Quy hoạch 486 Phú Quốc.

Cách tích hợp bản đồ Quy hoạch 486 Phú Quốc vào Google Maps: Nhấn vào đây

Các khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ bao gồm 08 điểm với quy mô diện tích khoảng 674,53 ha trong tổng diện tích quy hoạch chung đã được phê duyệt là 58.923 ha (chiếm tỷ lệ khoảng 1,14%); quy mô số dự báo khoảng 51.500 người, tăng khoảng 42.500 người so với quy hoạch chung đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhưng thực tế chỉ có 7 vị trí sẽ thay đổi (1 không đổi) và đó là:

(1) Địa điểm số 1: Khu vực Bãi Khem – Phường An Thới. Quy mô khoảng 15,19 ha.

(2) Địa điểm số 2: Khu vực cảng Bãi Đất Đỏ – Phường An Thới. Quy mô khoảng 17,06 ha.

(3) Địa điểm số 3: Khu vực phía Tây Nam – thuộc Khu đô thị An Thới. Quy mô khoảng 87,86 ha.

(4) Địa điểm số 5: Khu vực đảo Hòn Thơm và tuyến cáp treo từ phường An Thới ra đảo Hòn Thơm. Quy mô khoảng 151,82 ha.

(5) Địa điểm số 6: xã Bãi Thơm. Quy mô khoảng 143,5 ha.

(6) Địa điểm số 7: Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng  203,5 ha.

(7) Địa điểm số 8: Khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng 55,6 ha.

Nội dung điều chỉnh tại các khu vực điều chỉnh

Địa điểm số 1:

 • Vị trí: Bãi Khem – Phường An Thới.
 • Quy mô: 15,19 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch chung đã được duyệt: 5,38 ha đất rừng phòng hộ và 9,81 ha đất cây xanh cảnh quan.
 • Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thành 15,19 ha chức năng đất du lịch sinh thái.
 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng.  

 • Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh để đảm bảo tổ chức khu vực Bãi Khem thành quần thể phức hợp, đồng bộ với các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực phía Nam đảo Phú Quốc.
 • Căn cứ điều chỉnh: theo Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Địa điểm số 2:

 • Vị trí: Khu vực cảng Bãi Đất Đỏ (được xác định trong quy hoạch chung đã được phê duyệt) – Phường An Thới.
 • Quy mô: 17,06 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch chung đã được duyệt: đất cây xanh cảnh quan.
 • Nội dung điều chỉnh:

+ Điều chỉnh từ chức năng cảng dầu khí theo quy hoạch chung đã được phê duyệt sang chức năng cảng du lịch kết hợp hàng hóa.

+ Điều chỉnh từ 17,06 ha đất cây xanh cảnh quan theo quy hoạch chung được duyệt thành đất dịch vụ hậu cần cảng.

 • Lý do điều chỉnh: Bố trí khu đất dịch vụ hậu cần cảng gắn với chức năng mới của cảng du lịch kết hợp hàng hóa, nhằm đảm bảo sự tiếp cận của du khách, thúc đẩy phát triển hệ thống du lịch đường thủy và lưu thông hàng hóa.
 • Căn cứ điều chỉnh:

+ Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, kế hoạch năm 2017 và một số kiến nghị của tỉnh; theo đó, đồng ý về chủ trương điều chỉnh chức năng cảng dầu khí thành cảng du lịch kết hợp hàng hóa.

Địa điểm số 3:

 • Vị trí: Khu vực phía Tây Nam – thuộc Khu đô thị An Thới.
 • Quy mô: 87,86 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch chung đã được duyệt: Đất ở mật độ cao, đất ở mật độ thấp, đất công trình công cộng, đất cây xanh cảnh quan, đất rừng phòng hộ, đất giao thông, đất bãi đá ven biển và mặt nước.
 • Nội dung điều chỉnh:

+ Điều chỉnh vị trí các khu chức năng, tổ chức lại không gian khu đô thị dịch vụ cửa ngõ An Thới và khu vực ga đi, khai thác yếu tố cảnh quan và phát triển các công trình điểm nhấn.

+ Điều chỉnh 84,31 ha, bao gồm 15,39 ha đất ở mật độ cao; 1,23 ha đất ở mật độ thấp; 23,27 ha đất công trình công cộng; 20,76 ha đất cây xanh cảnh quan; 16,97 ha đất rừng phòng hộ; 1,88 ha đất bãi đá ven biển và 4,81 ha đất giao thông theo quy hoạch chung đã được phê duyệt thành 63,13 ha đất đơn vị ở; 2,52 ha đất trung tâm thương mại dịch vụ; 5,76 ha đất cây xanh cảnh quan; 1,35 ha đất trụ cáp – hành lang tuyến cáp treo và 11,55 ha đất giao thông.

+ Bổ sung 3,55 ha đất mặt nước để bố trí tổ hợp công trình giải trí với khán đài kết hợp đường dẫn và sàn cảnh quan trên biển tại khu vực gần nhà ga đi cáp treo.

 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô dân số dự kiến: 11.000 người (tăng 7.000 người so với quy hoạch chung được duyệt).

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2,2 lần.

+ Tầng cao xây dựng công trình điểm nhấn tối đa: 20 tầng.

+ Các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

 • Lý do điều chỉnh: Để thuận lợi cho hoạt động của khu vực ga đi của cáp treo, tránh sự quá tải vào các mùa cao điểm, tổ chức khu đô thị dịch vụ cửa ngõ vào khu vực ga đi, với nhiều không gian quảng trường công cộng, các điểm ngắm cảnh và dịch vụ ven biển. Trong tổ chức không gian của khu vực này, chú trọng khai thác và nhấn mạnh giá trị của cấu trúc địa hình núi ven biển, tạo hướng mở và kết nối từ trên núi ra biển. Nâng cao chiều cao xây dựng công trình, để giảm mật độ xây dựng, nâng cao tỷ lệ không gian cây xanh và không gian mở trong khu đô thị, đồng thời, tạo điều kiện khai thác giá trị cảnh quan và tầm nhìn hướng biển cho khu đô thị.
 • Căn cứ điều chỉnh:

+ Thông báo số 189/TB-HĐND, ngày 1/08/2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chuyển đổi 16,9 ha đất rừng phòng hộ sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm.

+ Thông báo số 1057/VP-KTTH, ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung Dự án Khu đô thị Gateway tại phường An Thới và Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm vào hồ sơ điều chỉnh cục bộ.

Địa điểm số 5:

 • Vị trí: Khu vực đảo Hòn Thơm và tuyến cáp treo từ khu vực An Thới ra đảo Hòn Thơm.
 • Quy mô: 151,82 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch chung đã được duyệt: Đất du lịch sinh thái; đất cây xanh cảnh quan; đất làng nghề cải tạo, chỉnh trang; đất rừng phòng hộ; đất bãi cát, bãi đá ven biển.
 • Nội dung điều chỉnh:

+ Cụ thể hóa tuyến cáp treo và các trụ cáp treo nối đảo chính Phú Quốc ra đảo Hòn Thơm theo Quyết định 868/TTg. + Điều chỉnh quy mô đất xây dựng trên đảo Hòn Thơm đạt tổng diện tích khoảng 147,98 ha – phù hợp với Quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định

633/QĐ-TTg ngày 11/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng diện tích điều chỉnh là 147,98 ha, bao gồm 22,3 ha đất làng nghề cải tạo chỉnh trang; 13,21 ha đất du lịch sinh thái; 46,74 ha cây xanh cảnh quan; 16,13 ha đất bãi cát, bãi đá ven biển và 49,6 ha đất rừng phòng hộ theo quy hoạch chung đã được phê duyệt thành 4,72 ha đất tái định cư; 105,19 ha đất du lịch hỗn hợp; 18,55 ha đất công viên chuyên đề; 12,42 ha đất cây xanh cảnh quan và 7,1 ha đất bãi cát, bãi đá ven biển.

+ Bổ sung đất công viên chuyên đề trên mặt nước biển khoảng 3,84 ha.

+ Dịch chuyển vị trí bến du thuyền phía Đông và phía Tây đảo để hạn chế ảnh hưởng đến bãi tắm biển.

 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô dân số dự kiến khu tái định cư: 500 người.

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu vực đất xây dựng tối đa: 2 lần.

+ Tầng cao xây dựng công trình điểm nhấn tối đa: 27 tầng.

 • Lý do điều chỉnh: tổ chức lại không gian Khu du lịch Hòn Thơm để khai thác tuyến cáp treo vượt biển kết hợp với các công viên giải trí chuyên đề, cũng như các khu chức năng khác để đưa đảo Hòn Thơm trở thành một tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng biển độc đáo và hấp dẫn tại khu vực phía Nam An Thới. Bổ sung một phần diện tích tái định cư ở Đông Bắc Đảo, phần diện tích tái định cư còn lại đang được xây dựng tại Khu đô thị An Thới trên đảo chính Phú Quốc
 • Căn cứ điều chỉnh: Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 19/06/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016 – 2020) tỉnh Kiên Giang.

Địa điểm số 6:

 • Vị trí: Xã Bãi Thơm.
 • Quy mô: 143,5 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch được duyệt: Đất nông nghiệp và giao thông.
 • Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh 143,5ha bao gồm 129 ha đất nông nghiệp và 14,5 ha đất giao thông thành các khu chức năng xây dựng bao gồm 14,5 ha đất giao thông chính; 42,5 ha đất ở làng nghề; 86,5 ha đất du lịch sinh thái.
 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô dân số dự kiến: 6.000 người

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng.

+ Các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

 • Lý do điều chỉnh: Hiện trạng khu vực nghiên cứu điều chỉnh chủ yếu là đất nông nghiệp, có hiệu quả sử dụng không cao. Đồng thời phải có quỹ đất để phát triển làng nghề truyền thống cho Phú Quốc, nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa và tạo ra những sản phẩm du lịch trải nghiệm trong tương lai.
 • Căn cứ điều chỉnh:

+ Chủ trương điều chỉnh đất nông nghiệp tại khu vực này sang đất xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, tại công văn số 156/TTg-CN ngày 31/10/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

+ Thông báo 273/TB-UBND ngày 19/04/2019 của UBND Huyện Phú Quốc về kết luận của đồng chí Mai Văn Huỳnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc về việc lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Địa điểm số 7:

 • Vị trí: Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương.
 • Quy mô: 203,5 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch được duyệt: Đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf; đất nông nghiệp.
 • Nội dung điều chỉnh:

+ Bổ sung chức năng đất tái định cư, đất đơn vị ở, đất công trình công cộng, đất cây xanh mặt nước và không gian mở và đất giao thông.

+ Điều chỉnh từ 176,8 ha đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf; 26,7 ha đất nông nghiệp thành 50 ha đất tái định cư; 105,44 ha đất đơn vị ở; 6,62 ha đất công trình công cộng cấp đô thị; 28,46 ha đất cây xanh và không gian mở và 12,98 ha đất giao thông.

 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô dân số dự kiến: 25.000 người.

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 10 tầng.

+ Các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng cấp đô thị và đơn vị ở tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

 • Lý do điều chỉnh: Để tạo điều kiện hỗ trợ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện. Ưu tiên phục vụ tái định cư cho các dự án lân cận khu vực này.
 • Căn cứ điều chỉnh:

+ Thông báo số 115/TB-VP, ngày 22/01/2020 về kết luận của Thường trực UBND tỉnh về tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và tái định cư tại Đồng Cây Sao, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

+ Công văn 390/UBND-KT, ngày 11/06/2020 của UBND Huyện Phú Quốc về việc cập nhật bổ sung vị trí, ranh giới Khu dân cư và tái định cư tại Đồng Cây Sao, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Trong đó có một phần đất thuộc nhà nước quản lý với diện tích 147,43 ha, phần còn lại thuộc phạm vi của Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu tái định cư – nhà ở xã hội xã Cửa Cạn với diện tích 37,75 ha và đất dịch vụ du lịch với diện tích 18,3 ha.

Địa điểm số 8:

 • Vị trí: Khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương.
 • Quy mô: 55,6 ha.
 • Chức năng theo quy hoạch được duyệt: Đất nông nghiệp.
 • Nội dung điều chỉnh: Chuyển đổi thành đất du lịch sinh thái.
 • Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng.

 • Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể trong toàn khu du lịch tại Bãi Cửa Cạn, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất ven bãi biển và có bãi tắm đẹp.
 • Căn cứ điều chỉnh: Thông báo số 117/TB-VP, ngày 22/01/2020 về kết luận của Thường trực UBND tỉnh về phương án điều chỉnh Quy hoạch Phân khu 1/2000 Khu du lịch sinh thái Phú Quốc,  bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

Trên đây là 7 địa điểm thay đổi quy hoạch trong bản Quy hoạch 486 Phú Quốc, theo quan điểm của tôi lần thay đổi Quy hoạch này sẽ kéo theo một loạt dự án mới nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tại Phú Quốc.

KHOA VŨ

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA