Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang

Last modified date

Danh mục thiết lập hành lang bảo vệ biển tỉnh Kiên Giang

Căn cứ theo quyết định số 2044/QĐ-UBND Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang.

Toàn bộ nội dung của Quyết định:

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang gồm 23 khu vực với chiều dài là 108,2 km bờ biển . ( Chi tiết tại Phụ lục kèm theo ) .

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu , triển khai thực hiện Quyết định này ; thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đúng quy định pháp luật .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ; Giám đốc các Sở : Tài nguyên và Môi trường , Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Kế hoạch và Đầu tư , Xây dựng ; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện , thành phố có biển ; Giám đốc ( Thủ trưởng ) các cơ quan , đơn vị , tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Các khu vực ở Phú Quốc phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển như sau:

Khu vực 1: Xã Bãi Thơm

Từ Ranh dự án của Công ty Cổ phần Hải Quốc đến ranh Đồn Biên phòng Rạch Tràm 762. Khu vực là hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc Gia

Khu vực 2: Xã Bãi Thơm, Xã Gành Dầu

Ranh giới từ Đồn Biên phòng Rạch Tràm đến Rạch Nhum (lấy hết ranh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Việt Resort của Công ty Việt An).

Khu vực là hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia.

Khu vực 3: Xã Gành Dầu

Khu vực dãy núi Bãi Đại có ranh giới từ nơi làm việc ứng trực cho các đơn vị Tổng cục An Ninh đến ranh dự án của Công ty Cổ phần Khuyến Nông. Khu vực là hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia.

Khu vực 4: Xã Gành Dầu

Khu vực mũi Gành Dầu có ranh giới từ ranh giới từ Trận địa pháo binh Gành Dầu đến ranh Dự án khu du lịch sinh thái Nhà vườn của Công ty Nhẫn Đạt. Khu vực là hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia

Khu vực 5: Xã Gành Dầu

Khu vực mũi Đá Trãi, ranh giới từ Thao trường Đồn 754 của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đến Khu du lịch sinh thái Phú Cường. Khu vực là hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia

Khu vực 6: Xã Cửa Cạn

Khu vực ranh giới từ Nam rạch Vũng Bầu đến mũi Ông Quới (khu vực Ranh dự án của Công ty TNHH May Thêu Lan Anh)

Khu vực sạt lở, xói lở bờ biển

Khu vực 7: Xã Bãi Thơm

Khu vực đoạn giữa khu 01 và khu 03 Dự án khu Nghỉ Dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc của Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Thành (ThaiGroup) có ranh giới từ Trường Trung học cơ sở Bãi Thơm đến ranh dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dương – Hòn Một

Bạn đang quan tâm đầu tư Phú Quốc thì tôi có bài viết này gợi ý cho bạn nè: Những Câu Hỏi quan trọng khi đầu tư BĐS tại Phú Quốc

KHOA VŨ

Admin PhuQuocHome.Vn

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA