Danh mục dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư tại Phú Quốc

Last modified date

Danh mục dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư tại Phú Quốc

Trong phiên họp ngày 05-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xét Báo cáo số 103 / BC – UBND , ngày 08-4-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát , xử lý các dự án chậm triển khai theo Kết luận thanh tra số 602 / KL – TTCP , ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ và kết luận như sau:

Thống nhất chủ trương xử lý các dự án chậm triển khai theo Kết luận thanh tra số 602 / KL – TTCP , ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ theo Báo cáo số 103 / BC – UBND , ngày 08-4-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh . Cụ thể :

 • Thu hồi 11 dự án không triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư , chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư do lỗi chủ quan của nhà đầu tư , dự án không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung ( kèm theo danh mục ) .
 • Cho tiếp tục triển khai 22 dự án thực hiện không đạt tiến độ nhưng do nguyên nhân khách quan liên quan đến quy hoạch phân khu , quy hoạch chung , thay đổi quy định của pháp luật , nhà đầu tư đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính … ; không phải lỗi chủ quan của nhà đầu tư . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư có cam kết về lộ trình , thời gian triển khai dự án và giám sát tiến độ thực hiện ; nếu nhà đầu tư không triển khai , hoặc triển khai không đúng tiến độ đã cam kết mà không có nguyên nhân chính đáng thì kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định ( kèm theo danh mục ) .
 • Giao Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xử lý đối với dự án Vườn giống cây trồng của Doanh nghiệp tư nhân Nông Lâm Phú Quý , tại ấp Rạch Tràm , xã Hàm Ninh ( sau khi có kết quả kiểm tra ) .

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo đến Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, thực hiện.

Danh sách 11 dự án đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư tại Phú Quốc

(theo Thông báo kết luận số 311 – TB / TU , ngày 17-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các dự án chậm triển khai theo Kết luận số 602 / KL – TTCP , ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ ).

1. Dự án Khu dân cư tại ấp Gành Gió và ấp Cây Thông Trong

Nhà đầu tư : Công ty TNHH MTV Thương mại Ngọc Yến Phú Quốc. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 107/BB BQLKKTPQ , ngày 29-7-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

2. Dự án Khu du lịch sinh thái nhà vườn và dịch vụ vui chơi giải trí

Nhà đầu tư : Công ty TNHH Gia Huy. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 61/BB BQLKKTPQ ngày 23/6/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

3. Dự án Khu nghỉ dưỡng Sasco – Bà Kèo

Nhà đầu tư : Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 88 / BB BQLKKTPQ , ngày 08-7-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

4. Dự án Bệnh viện sinh thái 500 giường Phú Quốc

Nhà đầu tư : Công ty CP Vạn Khang Phú Quốc. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc nhưng Nhà đầu tư không tham dự cuộc họp . Tổ rà soát đã tiến hành rà soát lại tiến độ triển khai dự án xem xét các điều kiện khách quan chủ quan và lập thành Biên bản số 83 / BB – BQLKKTPQ , ngày 03 7-2020 . Sau đó , Nhà đầu tư đã có văn bản trả lại dự án .

5. Dự án Khu Vườn ươm cây giống

Nhà đầu tư : Công ty TNHH Bảo tồn và Phát triển Du lịch Phú Quốc và Vườn Quốc Gia Phú Quốc . Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 79 / BB BQLKKTPQ , ngày 02-7-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

6. Dự án Khu dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống Khánh An Phú Quốc

Nhà đầu tư : Công ty CP Thương mại Nước Giải Khát Khánh An. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 59 / BB BQLKKTPQ , ngày 23-6-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

7. Dự án Khu du lịch du lịch sinh thái Nam Việt Á

Nhà đầu tư : Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 58 / BB BQLKKTPQ , ngày 22-6-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

8. Dự án Trung tâm hợp tác quốc tế về văn học , nghệ thuật

Nhà đầu tư : Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam ( Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam ) . Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 84 / BB BQLKKTPQ , ngày 03-7-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

9. Khu du lịch tại ấp Rạch Hàm , xã Hàm Ninh , huyện Phú Quốc

Nhà đầu tư : Công ty TNHH Kỳ Nghỉ. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số số 108 / BB BQLKKTPQ ngày 29/7/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

10. Dự án khu dân cư , thương mại dịch vụ

Nhà đầu tư : Công ty CP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 93 / BB BQLKKTPQ , ngày 09-7-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

11. Dự án Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Nhà đầu tư : Doanh nghiệp tư nhân Đại Đoàn. Tổ rà soát tiến độ đã mời làm việc và lập thành Biên bản số 57 / TB BQLKKTPQ , ngày 22-6-2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc .

Danh sách 22 dự án không đạt tiến độ không có nguyên nhân chính đáng sẽ đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư tại Phú Quốc

( theo Thông báo kết luận số 311 – TB / TU , ngày 17-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các dự án chậm triển khai theo Kết luận số 602 / KL – TTCP , ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ )

1. Dự án khu du lịch sinh thái Mạnh Điền

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Mạnh Điền Phú Quốc .

2. Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Đức Việt Phú Quốc

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Đức Việt

3. Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hưng Hải Thịnh

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Hưng Hải Thịnh
 • Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hưng Hải Thịnh tại Khu du lịch Bãi Vòng

4. Dự án Kho xăng dầu ngoại quan

 • Nhà đầu tư : Tổng Công ty Dầu Việt Nam

5. Dự án Khu du lịch – thương mại Đảo Quý Thế Giới

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Đảo Quý Thế Giới

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng Devi Resort

 • Nhà đầu tư : Doanh nghiệp tư nhân Tố Uyên Cỏ May

7. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Kim Cương

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Kim Cương

8. Dự án Khu du lịch sinh thái , tham quan các sinh cảnh đặc trưng động , thực vật rừng Vườn quốc gia Phú Quốc

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Việt Ngọc liên kết với Vườn quốc gia Phú Quốc .

9. Dự án Khu du lịch sinh thái Việt Úc – Phú Quốc

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Thủy sản Việt Úc

10. Dự án Khu du lịch sinh thái Hòn Rỏi

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Thương mại – Du lịch và Xây dựng T.T.C

11. Dự án Khu du lịch Bắc Vũng Bầu

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

12. Dự án Khu khách sạn và căn hộ Sasco Phú Quốc

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

13. Dự án Khu nghỉ dưỡng , Dịch vụ du lịch giải trí phức hợp Dream Tropic

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Du lịch Địa ốc Phú Lạc – Phú Quốc

14. Dự án xây dựng Hồ chứa nước Rạch Cá

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang

15. Dự án Khu đô thị du lịch Phú Quốc – Thế Kỷ Xanh

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại và dịch vụ Thế kỷ Xanh .

16. Dự án Khu du lịch Royal Bay

Nhà đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tín Nghĩa Nam Bãi Trường

17. Dự án Khu du lịch sinh thái Thuận An

Nhà đầu tư : Công ty Cổ phần Trung Nam

18. Dự án Khách sạn hải Luu – Kim Anh

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Lưu

19. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Scansia Pacific .

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Scansia Pacific

20. Dự án Khu du lịch Blue Resort

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Phú Hương

21. Dự án Elegance Phu Quoc Resort and Spa

 • Nhà đầu tư : Công ty CP Du lịch và Khách sạn Phước Thịnh Phú Quốc

22. Dự án Khu du lịch tại ấp Suối Lớn , xã Dương Tơ

 • Nhà đầu tư : Công ty TNHH Khang Duy PQ

Do nhiều dự án đã thay đổi tên nên Khoa sẽ cập nhật hình ảnh ranh các dự án sau nhé anh em.

Tóm lại

 • Nhiều dự án xin dự án trên quỹ đất của CĐT nên quyết định thu hồi cơ bản không có ảnh hưởng nhiều đến CĐT.
 • Nhiều dự án thuộc quỹ đất của nhà nước thu hồi sẽ tạo ĐK cho CĐT khác triển khai.
 • Nhiều dự án xin chủ trương trên quỹ đất sở hữu của nhiều cá nhân, việc thu hồi sẽ tạo điều kiện thuận lợi buôn bán cho các hộ dân trong ranh dự án.

Anh em có thắc mắc vui lòng liên hệ tới 0912746538 nhé. Anh em có thể kiểm tra ranh dự án tại các liên kết dưới đây

Dự án từ Sân bay lên Bắc đảo

Dự án từ Sân bay xuống Nam đảo

KHOA VŨ

Admin PhuQuocHome.Vn

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA