Category: Quy hoạch 1 trên 2000

Tổng hợp các bản đồ Quy Hoạch 1:2000 Phú Quốc – Quy hoạch về mật độ xây dựng, tầng cao và chức năng đất